Nicole Uniquole / Meesterlijk

Het boek 'Dit is Meesterlijk - historisch vakwerk als inspiratie voor hedendaagse vormgevers' is een ode aan vakmanschap. Rijk geillustreerd met beeldmateriaal uit de Koninklijke Verzamelingen, Paleis Het Loo en veel hedendaagse ontwerpers. Met artikelen van Jan Jaap Knol, Jeroen Junte, Reinildis van Ditzhuizen, Mienke Simon Thomas en Nicole Uniquole. Het boek beschrijft historische ambachten in een glossarium en biedt tevens een kijkje in de 'ateliers'. De publicatie is mogelijk gemaakt door het Fonds voor Cultuurparticipatie. Samengesteld door Nicole Uniquole

SNEL NAAR: